top of page

​קהילת ציון היא קהילה ארצישראלית קטנה ומתהווה בירושלים שצמחה מתוך החלום העדין להתפלל יחד. קהילה רקומה מסבים וסבתות, ילדות וילדים, צעירים ומבוגרים, משפחות מגוונות ויחידים - ויהוד׊׉ וישראל׊׉ מכל הזרמים וכל הרקעים, שנאספים בכל ליל שבת להתפלל יחד תפילה אחת של שותפות וחיבורים. תפילה של קיבוץ גלויות. כי קיבוץ גלויות הוא לא רק מעשה פיסי של התכנסות הגוף מכל קצוות עולם, אלא נועד שיהיה גם מעשה של התקבצות הרוח, כשכל אוצרות העם נאספים זה עם זה אל תפילה אחת ארוגה מאינסוף מסורות, אינסוף מנהגים וקולות, ערבים כולם זה לזה בבית הכנסת הגדול שנקרא ארץ ישראל.

התפילה בציון היא לא המצאה חדשה, אלא מסירה עתיקה ונמשכת של דורות של קהילות שהתכנסו אף הן בשבת ובחג, בזמנים ומקומות שונים כדי ללמד את הילד׊׉ את שפת התפילה, שפה של געגועי הנפש אל האחד הטמון בכל. שפת התפילה היא שפת אמונה, עוברת מסב לנכדתו, מתפללת לשוב ביום מן הימים לציון כדי לקבל בה פני שבת ופני אדם. ואנחנו שמתאספ׊׉ בירושלים של ימי שיבת ציון האלה, השתדלנו להמשיך את שפת האמונה שמסרו לנו קדמונינו ולהוסיף עליה משלנו. לכן הזמנו ויהוד׊׉ מקהילות בכל קצווי עולם להצטרף וללמד אותנו משלה׋, לכן הזמנו מאמינ׊׉ מדתות ולאומים שכנים להשתתף וללמד אותנו מתפילתם, שתוכל ירושלים לקבל פני שבת ופני אדם בזמן הזה. כך בכל תפילה בקהילת ציון, אנחנו יוצא׊׉ לבקש את ירושלים של מעלה ברחובותיה הממשיים של ירושלים של מטה.

היו לנו קווים מנחים בדרך: שנוכל לדמיין את הסבים והסבתות יושבים בתפילה לצידנו האחד ואת הנכדים והנכדות מצידנו האחר; שנכיר בכל תפילה לפחות מנגינה אחת ונחדש בה לפחות מנגינה אחת אחרת; שנלך בדרך זכורה עתיקה ונחדש בה משלנו בענווה.

פס הקול של התפילה בציון הוא פס הקול של תקווה חיה, מספרת לאדם על עולם של ידידות נפש, עולם בו הכל נארג זה בזה והופך לאחד, מעין עולם הבא.

כלולים בו - לצד ראשי תחום תפילה יהלה לחמיש ונריה רפאל כנפו ופייטנית הקהילה הדס פל-ירדן, ונגנ׊ת הקהילה - כל קולות החבר׊׉ וקולות שותפ׊׉ יהודים רבים, לצד שותפ׊׉ מאמינ׊׉ מוסלמ׊׉ ונוצר׊׉ - וכל הקולות כולם, שרים אמונה.

קהילת ציון מקיימת קבלות שבת בכל שבוע במהלך השנה ותפילת שבת בבוקר פעם בשבועיים. במהלך הקיץ, מתקיימות קבלת שבת מוסיקליות שעה לפני זמן כניסת השבת (לאחר קבלת שבת התפילה ממשיכה ללא כלי נגינה). כמו כן מתקיימות תפילות ברוב החגים והמועדים.

קבלות השבת מועברות בשידור קולי חי, שומר שבת, בכל שבוע בגל השקט.

להאזנה לחצו כאן

צוות התפילה בציון

ראשי תחום תפילה שותפים: יהלה לחמיש ונריה רפאל כנפו
פייטנית ציון: הדס פל-ירדן
נגנ׊׉ בקהילת ציון: אליהו דגמי, יניב עובדיה, יונתן ניב, גיל שפירא

תפילות ילדים ונוער

ערב שבת:

קוראי הדורות - קריאת סיפור ועוגיות מיד אחרי קבלת שבת. ילדים בכל הגילאים מוזמנים. 

שבת בבוקר (מתקיימות פעמיים בחודש):

שבבה בציון- חווית תפילה משותפת לילדים והוריהם (ילדי גן–כיתה א)

אשורר שירה- תפילה ודיון בפרשת השבוע לילדים בגילאי בית ספר יסודי בהובלת הורים (כיתות ב-ה)

bottom of page