תפילה

קהילת ציון היא קהילה ארצישראלית קטנה ומתהווה בירושלים שצמחה מתוך החלום העדין להתפלל יחד. קהילה רקומה מסבים וסבתות, ילדות וילדים, צעירים ומבוגרים, משפחות מגוונות ויחידים, יהודים וישראלים מכל הזרמים וכל הרקעים, שנאספים בכל ליל שבת להתפלל יחד תפילה אחת של שותפות וחיבורים. תפילה של קיבוץ גלויות. כי קיבוץ גלויות הוא לא רק מעשה פיסי של התכנסות הגוף מכל קצוות עולם, אלא נועד שיהיה גם מעשה של התקבצות הרוח, כשכל אוצרות העם נאספים זה עם זה אל תפילה אחת ארוגה מאינסוף מסורות, אינסוף מנהגים וקולות, ערבים כולם זה לזה בבית הכנסת הגדול שנקרא ארץ ישראל.

 

התפילה בציון היא לא המצאה חדשה, אלא מסירה עתיקה ונמשכת של דורות של קהילות שהתכנסו אף הן בשבת ובחג, בזמנים ומקומות שונים כדי ללמד את ילדיהם את שפת התפילה, שפה של געגועי הנפש אל האחד הטמון בכל. שפת התפילה היא שפת אמונה, עוברת מסב לנכדתו, מתפללת לשוב ביום מן הימים לציון כדי לקבל בה פני שבת ופני אדם. ואנחנו שמתאספים בירושלים של ימי שיבת ציון האלה, השתדלנו להמשיך את שפת האמונה שמסרו לנו קדמונינו ולהוסיף עליה משלנו. לכן הזמנו יהודים מקהילות בכל קצווי עולם להצטרף וללמד אותנו משלהם, לכן הזמנו מאמינים מדתות ולאומים שכנים להשתתף וללמד אותנו מתפילתם, שתוכל ירושלים לקבל פני שבת ופני אדם בזמן הזה. כך בכל תפילה בקהילת ציון, אנחנו יוצאים לבקש את ירושלים של מעלה ברחובותיה הממשיים של ירושלים של מטה.

 

היו לנו קווים מנחים בדרך: שנוכל לדמיין את הסבים והסבתות יושבים בתפילה לצידנו האחד ואת הנכדים והנכדות מצידנו האחר; שנכיר בכל תפילה לפחות מנגינה אחת ונחדש בה לפחות מנגינה אחת אחרת; שנלך בדרך זכורה עתיקה ונחדש בה משלנו בענווה.

 

פס הקול של התפילה בציון הוא פס הקול של תקווה חיה, מספרת לאדם על עולם של ידידות נפש, עולם בו הכל נארג זה בזה והופך לאחד, מעין עולם הבא.
כלולים בו - לצד ראשי תחום תפילה יהלה לחמיש ונריה רפאל כנפו ופייטנית הקהילה הדס פל-ירדן, הרב אורי קרויזר ונגני הקהילה - כל קולות החברות והחברים וקולות שותפים יהודים רבים, לצד שותפים מאמינים מוסלמים ונוצרים - וכל הקולות כולם, שרים אמונה.


קהילת ציון מקיימת קבלות שבת בכל שבוע במהלך השנה ותפילת שבת בבוקר פעם בשבועיים.
במהלך הקיץ, מתקיימות קבלת שבת מוסיקליות שעה לפני זמן כניסת השבת (לאחר קבלת שבת התפילה ממשיכה ללא כלי נגינה).
כמו כן מתקיימות תפילות ברוב החגים והמועדים.

 

צוות התפילה בציון

ראשי תחום תפילה שותפים: יהלה לחמיש ונריה רפאל כנפו
פייטניות ופייטנים בציון: הדס פל-ירדן, הרב אורי קרויזר
נגנים בקהילת ציון: אליהו דגמי, יניב עובדיה, יונתן ניבן, גיל שפירא ודוד דגמי

תפילות ילדים ונוער

ערב שבת:

קוראי הדורות - קריאת סיפור ועוגיות מיד אחרי קבלת שבת. ילדים בכל הגילאים מוזמנים. 

שבת בבוקר (מתקיימות פעמיים בחודש):

שבבה בציון- חווית תפילה משותפת לילדים והוריהם (ילדי גן–כיתה א)

אשורר שירה- תפילה ודיון בפרשת השבוע לילדים בגילאי בית ספר יסודי בהובלת הורים ומדריכי נועם (כיתות ב-ה)