top of page

תרומות

קהילת ציון נסמכת על תרומתם הנדיבה של חברים מחוץ לארץ ומישראל, וכן מקרנות משפחתיות ומוסדות, ודמי שותפותניתן להרים תרומה לקהילה באופנים שונים. נשמח לקבלת תרומות ייעודיות לאירועים ויוזמות.   

כל התרומות לקהילה מעבר 180 ש"ח מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

נשמח לקבל מייל להודיע על תרומה על מנת שנוכל להודות לכםן.

דרכי תרומה אפשריות: 

2

4

לתרומות מיוחדות:

1

העברה בנקאית 

בנק מזרחי טפחות סניף תלפיות 517 

מס חשבון 272698 

על שם – ציון. קהילה ארצישראלית

3

תרומה בהמחאה 

ציון: קהילה ארצישראלית ירושלים

דרך חברון 98 ירושלים 

ההוצאות השוטפות של הקהילה כוללות:

  • דמי שכירות במינהל הקהילתי בקעה

  • הפקת אירועים ותפילות במרחב הציבורי - מאמינים, סליחות, חוזרים לבית ספר

  • אירועים פנים-קהילתיים - קבלות שבת מוזיקליות, שבתות וחגים, קידוש, סידורים ומחזורים, פעילות חינוכית לילדים ולנוער

  • משכורות לצוות הקהילה: מנהיגות רוחנית, הובלת תפילות, עבודה קהילתית ואדמיניסטרציה

  • מיסים, רואה חשבון והנהלת חשבונות 

bottom of page