top of page

קהילה

קהילת ציון משקיעה מחשבה רבה ביצירת קשרי קהילה 
ומקיימת פעילות צוותא וערבות קבועות לצד אירועים על פי מעגל השנה,
כמו-כן הקהילה יוזמת ושותפה לפעילויות רבות במרחב הציבורי בירושלים.

יוצרים זיכרון

יום הזיכרון לשואה – יוצרים זיכרון: בשיתוף עם מרטין הרשקוביץ

שירת האדם

ערב סליחות כלל ישראלי בשיתוף עם קהילת רמב"ן וגינות העיר

כל המכאוב וכל האהבה

טקס מעבר ותפילת עצמאות ותקווה וחגיגת יום ההולדת של קהילת ציון

חזרה אל המדרסה

התכנסות ילדים ממערב ומזרח העיר לקראת פתיחת הלימודים בשיתוף עם ימקא ירושלים וקידס פור פיס

בידינו אור

הדלקת נרות חנוכה בינדתית בשיתוף עם תג מאיר

מקינה לקימה

ערב יום הזיכרון לשואה על פי מסכת ההתכנסות שיצרה מיכל גוברין

סיור סליחות

צום גדליה - סיור סליחות בין נפגעי פשעי שנאה: בשיתוף עם תג מאיר

מאמינים

תפילה בינדתית למען ירושלים בשיתוף עם עונת התרבות בירושלים

פורים - אך שמח

שירי חג ומשלוחי מנות בשיתוף עם בית ההורים ע"ש מוזס

bottom of page