קהילה

קהילת ציון משקיעה מחשבה רבה ביצירת קשרי קהילה 
ומקיימת פעילות צוותא וערבות קבועות לצד אירועים על פי מעגל השנה,
כמו-כן הקהילה יוזמת ושותפה לפעילויות רבות במרחב הציבורי בירושלים.

יוצרים זיכרון

יום הזיכרון לשואה – יוצרים זיכרון: בשיתוף עם מרטין הרשקוביץ

שירת האדם

ערב סליחות כלל ישראלי בשיתוף עם קהילת רמב"ן וגינות העיר

סיור סליחות

צום גדליה - סיור סליחות בין נפגעי פשעי שנאה: בשיתוף עם תג מאיר

כל המכאוב וכל האהבה

טקס מעבר ותפילת עצמאות ותקווה וחגיגת יום ההולדת של קהילת ציון

חזרה אל המדרסה

התכנסות ילדים ממערב ומזרח העיר לקראת פתיחת הלימודים בשיתוף עם ימקא ירושלים וקידס פור פיס

מאמינים

תפילה בינדתית למען ירושלים בשיתוף עם עונת התרבות בירושלים

בידינו אור

הדלקת נרות חנוכה בינדתית בשיתוף עם תג מאיר

מקינה לקימה

ערב יום הזיכרון לשואה על פי מסכת ההתכנסות שיצרה מיכל גוברין

פורים - אך שמח

שירי חג ומשלוחי מנות בשיתוף עם בית ההורים ע"ש מוזס