top of page
ציון

ציון. קהילה ארצישראלית

תבואו
כמו
שאת׋

בית הספר בית חינוך,
רחוב עמק רפאים 22 ירושלים

ברוכ׊׉ הבא׊׉

ציון היא קהילה ירושלמית מתהווה, המבקשת לרקום יחד יהדות ארצישראלית
העוסקת בלימוד, תיקון עולם ותפילה על הרצף הקדום שבין מסורת לחידוש.
מוזמנ׊׉ לבוא להיות שותפים לחזון ולהגשמה.

קהילת ציון מורכבת ׭נשי צוות ומתנדב׊׉ רב׊׉ שעוסק׊׉ יום יום בחשיבה
ועשייה משותפים.
את׋ מוזמנ׊׉ לקחת חלק ולמצוא את המקום בו תרצו להשתתף ולהוביל.

מה קורה בציון
House of Hashem Migdal David
25:36

את קהילת ציון מובילים מנהיג׊׉ בהתנדבות ובשכר,
מוזמנ׊׉ מאד להצטרף ולהוביל את שאהבה נפשכם. 

תפילה

התפילה היא חלק מרכזי בהוויה של קהילת ציון.הנוסח הארצישראלי של התפילה, משלב מזרח ומערב ומאפשר בתוך הנוסח המסורתי, שילוב של חדש ותגובה למתרחש סביבנו בקהילה, בירושלים, בארץ ישראל ובעולם.

שבבה

לימוד וחסד

בקהילת ציון פעילויות קבועות הכוללת: קבוצות לימוד, מפגשים, סדנאות ופעילויות חסד. הצטרפו אלינו ונשמח להשתתפותכ׋ בקיים וביוזמות להפעלות חדשות.

קהילה

קהילת ציון מובילה או משתתפת יחד עם גורמים נוספים, באירועים המביאים לידי ביטוי את רוח הקהילה. האירועים שזורים לאורך השנה בהתאם ללוח השנה העברית מועדיה וחגיה.

מידעון
bottom of page